<noscript id="km8km"><wbr id="km8km"></wbr></noscript>
 • <blockquote id="km8km"></blockquote>
 • <samp id="km8km"><label id="km8km"></label></samp>
  <samp id="km8km"></samp>
  <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>
   
          鹽酸氯己定
          醋酸氯己定
          葡萄糖酸氯己定
          對氯苯胺鹽酸鹽
          己二胺鹽酸鹽
          1,3-丙酮二羧酸
          1,3-丙酮二羧酸二甲酯
          1,3-丙酮二羧酸二乙酯
          L-甲狀腺素
          L-3,5-二碘酪氨酸
           更多產品
   
    >> 產品介紹

  【化學名】 1,3-丙酮二羧酸二乙酯
  【CAS號】 105-50-0
  【內容】
  結構式:
  CAS:105-50-0
  英文名稱:
  diethyl 1,3-acetonedicarboxylate;Diethyl-3-oxo-pentanedionate;Diethyl acetonedicarboxylate;3-oxo-pentanedioic aci diethyl ester
  中文名稱:
  1,3-丙酮二羧酸二乙酯;3-氧代戊二酸二乙酯;1,3-丙酮二甲酸二乙酯
  分子式:C9H14O5
  分子量:202.21
  1,3-丙酮二羧酸二乙酯 化學性質
  溶解性:不溶于水,溶于醇、醚、苯。
  沸  點:250°C
  儲存條件:2-8°C
  用途
  醫藥中間體